Švandovo divadlo otevírá Tvůrčí dům Elišky Peškové. Nový prostor pro živé umění a sousedská setkávání září ve smíchovské ulici jako perla

/5.9. 2023/ V sobotu 16. září od 12 do 18 hodin se na pražském Smíchově veřejnosti poprvé otevře Tvůrčí dům Elišky Peškové pojmenovaný po mimořádné osobnosti české kulturní historie. Eliška Pešková byla herečkou, ale i vzdělanou autorkou, překladatelkou, hereckou pedagožkou, činorodou podnikatelkou a divadelní manažerkou. A také manželkou Pavla Švandy ze Semčic, s nímž v roce 1881 spoluzaložila nedaleké Švandovo divadlo.

Novotou zářící tvůrčí centrum se nachází v ulici Elišky Peškové č. 333/7. Tvůrčí dům vznikl díky spolupráci Švandova divadla s MČ Praha 5, která projekt významným způsobem podpořila a budovu zcela zrekonstruovala. Nyní se zde nachází například multifunkční sál a suterénní prostory, kde vzniká sdílená truhlářská a krejčovská dílna. Návštěvníkům bude sloužit i klubovna se samoobslužným občerstvením, klidný dvůr s posezením a další prostory vybízející k vlastní tvorbě či k setkání se sousedy.

Místo pro zvědavce, nadšence, tvůrce i diváky     

„Stejně jako kdysi Eliška Pešková, i my chceme svou nabídkou obsáhnout mnoho uměleckých oborů, inspirovat, probouzet nadšení a vzdělávat,“ uvádí Vojtěch Nejedlý, pod jehož vedením nyní Tvůrčí dům zahajuje svou historicky první sezónu 2023/2024.

„Nově zrekonstruovaný dům s krásným dvorním prostorem a silným geniem loci otevřeme nejen profesionálním umělcům, ale hlavně amatérům – zvědavcům, nadšencům a lidem toužícím po společně sdílených zážitcích. Budeme tu pro děti, studenty uměleckých oborů, rodiny i seniory. Ti všichni se u nás budou moci na programu zároveň sami podílet,“ vysvětluje Nejedlý, který je současně dramaturgem Tvůrčího domu.

„Ve dnech 20. a 21. září zde chystáme konkurzy do Hereckého studia, 24. září proběhne konkurz do Dětského divadelního souboru,“ láká Nejedlý zájemce o herecké umění.

„Hlásíme se k historii Smíchova a jeho kultuře. Zároveň navazujeme i na bezmála dvacetiletou historii pořádání kreativních workshopů v jen pár kroků vzdáleném Švandově divadle, s jehož zázemím a renomé zůstáváme přirozeně propojeni,“ dodává Nejedlý.

Slavnostní otevření: prohlídky, divadlo, výtvarné umění

Při slavnostním otevření dne 16. září zde budou návštěvníky čekat herci amatérského Hereckého studia, kteří se postarají o originální prohlídky jednotlivých prostor. V 15 hodin vystoupí členové Dětského divadelního souboru Švandova divadla s ukázkou ze svého představení.

Poprvé se zde představí také výtvarné dílo vytvořené na volné betonové ploše ve vstupu do vnitřního traktu. Autorka Lea Drozdová, vítězka soutěže Na beton určené pro studentky a studenty uměleckých škol, jej nazvala Úlek, údiv, úžas. Ztvárnila v něm okamžik, který nastane poté, co se rozhodneme vyjít ze stínů, skrýší či komfortu. „Pozorujeme možnosti, jež nám naše statečnost otevřela v nehmotné záři, vzbuzující smíšené pocity úleku, údivu a úžasu,“ popsala své dílo studentka fakulty Designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.

Tvůrčí dům pro všechny generace: divadlo, film, buskeři i hydepark

V sezóně 2023/2024 nabídne Tvůrčí dům Elišky Peškové návštěvníkům divadelní představení včetně projektů vytvořených přímo pro toto centrum. Jedním z nich bude i autorská inscenace připomínající život samotné Elišky Peškové, jejíž premiéra se uskuteční 26. října od 19 hodin. V titulní roli se představí Miroslava Pleštilová, jejíž hereckou partnerkou bude její studentka Iveta Hlubučková. Autorem a režisérem inscenace je Josef Kačmarčík, který je zároveň lektorem Hereckého studia.

Zájemci tu budou moci zajít na filmové projekce snímků určených pro klubového diváka, ale i pro děti, rodiny a pamětníky. Tvůrčí dům počítá i s koncerty menších kapel zejména akustických a folkových žánrů. „Rádi bychom nabídli zázemí takzvaným buskerům čili pouličním muzikantům. Ti mohou ozvučit náš vnitroblok či se stát hosty autorských večerů open-mic,“ plánuje Vojtěch Nejedlý.

Program centra počítá také s masterclassy a workshopy pro lidi nejrůznějšího věku i zájmů.  Najdou zde sebevzdělání i aktivní odpočinek, umožňující „vypnout“ z každodenní pracovní rutiny. „V rámci podpory mezigeneračních vztahů chystáme cyklus dílen pro rodiče s dětmi, kdy se pod dohledem profesionálního lektora budou věnovat ruční výrobě a tradičním řemeslným aktivitám. S programem Babi, dědo, vyprávějte o Smíchově se obrátíme na prarodiče, ale i na jejich děti a vnuky či vnučky,“ líčí Nejedlý.

Útočiště zde najde také amatérské Herecké studio Švandova divadla a letos založený Dětský divadelní soubor. „Spolu se zastupiteli Prahy 5 uvažujeme také o smíchovském hydeparku, kde bychom dali slovo místním obyvatelům. Rýsuje se také cyklus přednášek významných osobností Prahy 5 a mnoho dalších aktivit,“ upřesňuje dramaturg a vedoucí Tvůrčího domu.

Návaznost na zvyky a tradice    

Úkolem Tvůrčího domu Elišky Peškové je zároveň podpora sousedské komunity a návrat k původním a jedinečným tradicím Smíchova. „Přinejmenším jednou v měsíci se přihlásíme ke zvykům jako je například prosincová Mikulášská, myslivecký ples, masopust a další události, jež kdysi ke Smíchovu coby městečku za újezdskou branou patřily. Naším cílem je tak i zastavení a uvědomění, na jakém místě a v jakém čase se zde nacházíme. I proto budeme připomínat roční cyklus, v němž naše společnost ještě před nedávnem žila a díky němuž si udržovala stabilitu a pocit jistoty,“ říká Nejedlý.

Upozorňuje současně, že v tentýž den, kdy Tvůrčí dům Elišky Peškové otevře brány prvním návštěvníkům, ožijí ještě další místa v jeho okolí: ve Švandově divadle se koná tradiční Den otevřených dveří a na blízkém Arbesově náměstí budou probíhat sousedské slavnosti ZAŽÍT MĚSTO JINAK.

www.svandovodivadlo.cz

Víte, že…

… dramaturg a vedoucí Tvůrčího domu Elišky Peškové Vojtěch Nejedlý působí také jako divadelní režisér?

Absolvent katedry činoherního divadla DAMU nedávno na malé scéně Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami nastudoval inscenaci Chvála bláznovství, premiéra byla v dubnu 2023. Kromě vedení Tvůrčího domu Elišky Peškové píše písňové texty a je vášnivým muzikantem. Aktivně se věnuje lektorské práci s dětmi a je dlouholetým programovým vedoucím na dětských táborech.

… dům, v němž se nyní Tvůrčí dům Elišky Peškové nachází, nesl před jeho založením název Romanetto?

Ten odkazoval k originálnímu literárnímu žánru, který vytvořil smíchovský rodák Jakub Arbes. V budově byla restaurace, v posledních letech však objekt chátral a kolem jeho zašlých zdí bylo lepší raději rychle proběhnout. Zarůstající dvůr s omšelými stavbami industriální architektury byl před rekonstrukcí rejdištěm potkanů a holubů. Novotou svítící budova je teď ve šňůře domů v rušné ulici nepřehlédnutelnou perlou.

boční fasádu domu viditelnou ze směru Arbesova náměstí zdobí mural – velkoformátová nástěnná malba – Davida Strauzze?

Kanadský umělec žijící v Praze 5 na něm zpodobnil nejen Elišku Peškovou, ale i jejího manžela Pavla Švandu ze Semčic.

… Eliška Pešková se narodila 1. července 1833, letos tedy uplynulo už 190 let od jejího narození?

Její původní jméno Elisabeth Peschke napovídá, že pocházela ze smíšené, česko-německé rodiny. Už jako Eliška Pešková působila v českém souboru Nosticova (dnes Stavovského) divadla a stala se jednou z nejpopulárnějších českých hereček své doby. Kolega herec Rudolf Deyl starší o ní napsal: „Vyšplhala se z copatých, prostořekých žabek do salónních subret, v nichž zahrocovala pointy v bodavé šípy, a dospívala v plamennou debatérku. Léta formovala její projev. Získal na jasnosti a ostrosti… Její nejpádnější zbraní byla ovšem bezprostřednost výrazu tryskající z nevyčerpatelné svěžesti její osobnosti.“

… jako členka divadelní společnosti Pavla Švandy ze Semčic, za něhož se v roce 1850 provdala, stála Eliška Pešková v roce 1881 po boku svého muže u zrodu Švandova divadla?

Zde se uplatnila i jako autorka a překladatelka z němčiny a francouzštiny – do češtiny údajně převedla až 600 titulů.  Smíchovská scéna tak díky ní významně rozšířila svůj repertoár i o světové dramatiky v čele s Henrikem Ibsenem. Sama také asi dvacet her napsala, z velké části šlo o dramatizace literárních děl.  Po Švandově smrti v roce 1891 převzala do svých rukou vedení celého divadla. Jako herecká pedagožka vychovala i mnoho svých nástupkyň, pozdějších hvězd Národního divadla.

autorka tiskové zprávy: Magdalena Bičíková

FOTO:

FOTOGALERIE + KONTAKTY: https://www.svandovodivadlo.cz/media/

Přílohy ke stažení

Share