Mediální tréninky

Aktuálně nabízíme:

Mediální trénink

První pomoc proti trémě

Prezentační dovednosti

Přesvědčivost a argumentace

Umění jednat a vyjednat

Moderní rétorika


Mediální trénink, kurz prezentačních dovedností a další školení pořádáme pro firmy i jednotlivce. Připravujeme je vždy na míru, podle individuálních potřeb a přání klienta. Spolupracujeme při tom se skutečnými odborníky – naši lektoři jsou lidé, jejichž jména, tváře či už odvedená práce vám něco řeknou

Školíme v češtině, angličtině, francouzštině a němčině.

Tréninky zajišťujeme se vším všudy: navrhujeme obsah, lektory, vybíráme vhodný prostor, staráme se o techniku, občerstvení i celou přípravu a organizaci.


Mediální trénink

1 – 3 dny pro 1 – 8 osob

Nabízíme příjemný, technicky dobře vybavený prostor poblíž Václavského náměstí nebo komornější místo na Smíchově. K dispozici máme také profesionální rozhlasové a televizní studio. Často jezdíme i přímo za klienty a tréninky děláme u nich.

Trénink spočívá hlavně v praktických cvičeních. Vystoupení natočí profesionální kameraman, následuje analýza a zpětná vazba (silné a slabé stránky vystoupení) a poté doporučení lektorů (rady, tipy a triky, které v médiích fungují).

Naši lektoři se vždy předem podrobně seznamují s prací, pozicemi i osobnostmi všech účastníků, takže jim v rozhovorech pokládají otázky „na tělo“. Upozorní je i na možné problémy a úskalí, která by proti nim a jejich firmě média mohla použít, a pomohou jim nalézt dobrá řešení.

Obsah mediálního tréninku:

  • Rozhovor s novinářem: představení sebe a své práce divákům/posluchačům tak, aby účastník mluvil k věci, působil přesvědčivě, uvolněně a dobře reprezentoval sebe, svou práci i svou firmu. Trénink reakcí na nepříjemné dotazy („dobré“ odpovědi na „špatné“ otázky), vhodné argumenty, přesnost a jasnost sdělení.
  • Rozhlas a televize: tělo, hlas, dech a tréma, dobrá gestikulace, volba správné image, soulad informací a emocí, uvěřitelnost a autenticita, význam celkového dojmu vystoupení.
  • Tisková konference: zásady, průběh, obvyklé i nečekané otázky.
  • Krizová komunikace: mediální zkreslování a manipulace (a jak jim čelit), výhody aktivního a pasivního přístupu k médiím, institut tiskové opravy (kdy ano, kdy ne a jak).

Během mediálního tréninku se účastníci dozvědí, jak dnes média fungují a jak novináři myslí a pracují. Dostanou i konkrétní rady, čím je mohou právě oni zaujmout a čeho by se měli vyvarovat. A dozvědí se, jak čelit trémě, stresu a tlaku novinářů, která vystoupení v médiích obvykle provázejí.

Nejlepší cena za mediální trénink/školení je ta, která vám přinese prospěch. Trénink umíme připravit i maximálně úsporně, vždy ale jdeme raději nejdřív po smyslu, než po ceně: kontaktujte nás prosím, rádi vám řekneme víc.

Zde najdete i naše doporučení jak vybrat nejlepší mediální trénink.

Share