Mediální trénink I

  • 1 – 3 dny pro 2 – 8 osob
  • Nabízíme příjemný, technicky dobře vybavený prostor v centru Prahy. K dispozici máme také rozhlasové a televizní studio. Někdy jezdíme i přímo za klientem.
  • Trénink spočívá hlavně v praktických cvičeních. Vystoupení natočí profesionální kameraman, následuje analýza a zpětná vazba (silné a slabé stránky vystoupení) a poté doporučení lektorů (rady, tipy, triky).
  • Lektoři se vždy předem seznámí s prací, pozicemi i osobnostmi všech účastníků, takže jim v rozhovorech pokládají novinářské otázky „na tělo“. Upozorní je i na možné problémy a úskalí, která by proti nim a jejich firmě média mohla použít, a pomohou jim nalézt dobrá řešení.

Obsah mediálního tréninku:

  • Rozhovor s novinářem: představení sebe a své práce divákům/posluchačům, trénink reakcí na nepříjemné dotazy („dobré“ odpovědi na „špatné“ otázky), vhodné argumenty, přesnost a jasnost sdělení.
  • Rozhlas a televize: tělo, hlas, dech a tréma, dobrá gestikulace, volba správné image, soulad informací a emocí, uvěřitelnost a autenticita, význam celkového dojmu vystoupení.
  • Tisková konference: zásady, průběh, obvyklé i nečekané otázky.
  • Krizová komunikace: mediální zkreslování a manipulace (a jak jim čelit), výhody aktivního a pasivního přístupu k médiím, institut tiskové opravy (kdy ano, kdy ne a jak).

Během mediálního tréninku se účastníci dozvědí, jak dnes média fungují a jak novináři myslí a pracují. Dostanou i konkrétní rady, čím je mohou právě oni zaujmout a čeho by se měli vyvarovat.

Share