Moderní rétorika

1 – 2 dny pro 1 – 8 osob

Umět se postavit před lidi a poutavě k nim promluvit je základem jakékoli úspěšné komunikace a dorozumění s ostatními.

Účastníci natrénují různé druhy projevů a získají užitečná doporučení vzhledem k jejich založení, potřebám a řečnickému temperamentu. Ujistí se o svých kvalitách a objeví i limity, které pak mohou sami dále posouvat.

Trénink rétoriky nabídne i jednoduchá, v praxi dobře využitelná cvičení, jimiž se lze před každým vystoupením uvolnit a uklidnit.

Cíl tréninku: Zlepšit svůj projev, srozumitelnost a logiku řeči. Zvládnout hlas i trému, aktivovat slovní zásobu, otevřít se naslouchání a improvizaci. Mluvit jasně a kultivovaně, vystupovat sebejistě a uvolněně.

Obsah tréninku „Moderní rétorika“:

Osobnost řečníka: image a styl

Práce s dechem: dech jako opora řečníka

Práce s hlasem: rozeznívání, hlas v prostoru

Srozumitelná artikulace

Melodie, důraz, pauza a intonace mluveného projevu

Improvizace, spontaneita, kreativita

Nonverbální komunikace

Pravidla hlasové hygieny

Schopnost posluchače zaujmout a inspirovat

Tento trénink se proto vhodně propojuje se všemi dalšími kurzy soft skills z naší nabídky.

Share