Komunikační a prezentační dovednosti

1 den či vícedenní školení, 1 – 8 osob

Nabízíme příjemný, technicky dobře vybavený prostor v centru Prahy. S lektory a technikou jezdíme i přímo za klientem.

Trénink je veden jako interaktivní workshop, formou praktických, zážitkových cvičení. Účastníci nacvičí různé typy vystupování před publikem. Natrénují a upevní obsah, formu projevu i celkový soulad a dojem, jimiž na ostatní působí.

Okamžitou zpětnou vazbu zajistí natáčení na kameru.

Cíl tréninku: Získat a upevnit znalosti a dovednosti pro přesvědčivou komunikaci, prezentaci a efektivní vystupování na veřejnosti. Posílení jistoty a osobního charismatu tak, aby účastníci dobře reprezentovali sebe, svoji práci i svou firmu.

Obsah tréninku „Komunikační a prezentační dovednosti“:

Jak mluvit, aby nás lidé poslouchali (soulad obsahu a formy, význam řeči těla a celkového dojmu, zapojování příběhů a příkladů)

Osobitost a temperament, práce s publikem (co a proč komu funguje a co ne – a jak na to)

Příprava a průběh vystoupení (jak čelit stresu, význam přípravy, ukotvení postoje, oční kontakt, artikulace, jasná řeč těla, oblečení)

Zvládání nečekaných situací (otázky, námitky, přerušení)

Průměrná nebo výtečná Power Point prezentace (šablona, písmo, obrázky, tabulky, videa)

Komunikace jako svádění a radost ze hry

Share