Umění jednat a vyjednat

1 – 2 dny pro 1 – 8 osob

Trénink je veden formou rozhovorů a praktických, zážitkových cvičení. Účastníci poznají a vyzkouší si různé vyjednávací strategie a zjistí jejich účinnost. Ověří si svoje osobní schopnosti a dispozice a dostanou rady a tipy, jak je dále rozvíjet.

Součástí tréninku je i možnost konzultací konkrétních problémů a situací, s nimiž si účastníci nevědí rady.

Cíl tréninku: Jak prosadit svůj názor, jak přečíst partnera a najít oboustranně výhodné řešení.

Obsah tréninku „Umění jednat a vyjednat“:

Příprava na vyjednávání, stanovení limitů a strategií

Účinné postupy v různých situacích

Jdeme na věc: jednotlivé fáze vyjednávání

Odhad partnera a jeho vyjednávacích hranic

Řešení konfliktů: udržení dobrého vztahu obou stran, ale i cíle jednání

Získávání převahy (čisté a nečisté praktiky)

Zvládání nátlaku a manipulace

Specifika vyjednávání s podřízenými

Problematické typy osob (a jak na ně)

Kurz vyjednávání lze rozšířit o témata jako např. efektivní vedení porad, způsoby motivace ostatních, přidělování vyjednaných úkolů atd.

V situacích týkajících se problémů při jednání s partnerem či rodinou doporučujeme rodinnou terapii či osobní koučink, na obojí rádi poskytneme ověřený kontakt.

Share