Přesvědčivost a argumentace

1 – 2 dny pro 1 – 8 osob

Trénink je veden formou rozhovorů na kameru a praktických cvičení. Ta se zaměřují na opravdovost, spontaneitu a přirozenou autoritu účastníků, na aktivní práci s publikem a na volbu správných argumentů a přesvědčovacích strategií.

Součástí tréninku je i možnost konzultací konkrétních problémů a situací, s nimiž si účastníci nevědí rady.

Cíl tréninku: Sebevědomé, důvěryhodné a přesvědčivé vystupování. Dobrý odhad lidí a situací, udržení pozornosti posluchačů a získání je na svou stranu.

Obsah tréninku „Přesvědčivost a argumentace“

Co si myslíme, že říkáme, a co posluchači vnímají

Silné téma a jak váš projev podrží

Osobní a neosobní: barvitost líčení, zapojení příběhů

Metody přesvědčování a získávání oponenta

Netečné nebo nepřátelské publikum – jak na ně

Rozvoj argumentačních dovedností

Řečnické triky, zvládání námitek

Kurz Přesvědčivost a argumentace lze rozšířit i o témata jako např. psychologický odhad oponenta, techniky vyvracení cizích argumentů, jak rozpoznat manipulaci a jak se bránit atd.

Share