Institut tvůrčí fotografie oslavuje pětadvacetiny výstavou v Domě fotografie

Výstava s názvem „Čtvrtstoletí“ uspořádaná k pětadvacátým narozeninám Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě bude po celé léto k vidění v Domě fotografie Galerie hlavního města Prahy v Revoluční ulici  č. 5 v Praze. Představí zde výběr z nejlepších fotografií současných studentů, čerstvých absolventů i vynikající práce autorů, kteří se po dokončení opavských studií prosadili v zahraničí. Obě podlaží Domu fotografie tak naplní zhruba dvě stovky působivých snímků od tvůrců začínajících i renomovaných, včetně fotografických hvězd jako je Dita Pepe,  Lucia Nimcová, Rafał Milach, Andrej Balco, Tereza Vlčková, Roman Vondrouš, Tomáš Pospěch či Bára Prášilová. Výstava pořádaná Galerií hlavního města Prahy je otevřena od 31. května do 18. září a je zároveň příspěvkem k založení celé Slezské univerzity v Opavě. Ta slaví tento rok už dvacet pět let od svého vzniku.

 „Výstava Čtvrtstoletí je bilancí toho nejlepšího, co přinesly školní práce studentů Institutu v prvních pětadvaceti letech jeho působení,“ říká Vladimír Birgus, zakladatel a vedoucí ITF, který je spolu s Josefem Mouchou kurátorem expozice. „Vystavené snímky ukazuji i to, jak se dnes stírá kdysi nepřekonatelný rozdíl mezi takzvaným vysokým a nízkým uměním, jak mizí hranice mezi aranžovanou a dokumentární fotografií a jak se do popředí dostávají silná díla zachycující hluboce osobní výpovědi svých autorů. Pestrost výstavy je dána i tím, že žádný typ volných fotografií nedostává při studiu na ITF automaticky přednost – rozhoduje vždy jen kvalita a originalita,“ dodává Birgus.

Portrét současného světa

Rozmanitě pojatá díla se dotýkají témat, jako jsou pomíjivost, věčnost, intimita, tolerance i čas a smysl lidského života. Snímky dokumentární, stylizované, poetické, snivé či naopak tragikomické a ironické, pořízené na českém a polském venkově, v Rusku, Mongolsku, Spojených státech, ve zvláštních krajinách, rušných velkoměstech, soukromých bytech a mnoha dalších místech, se tak na výstavě skládají v jeden výsledný obraz. Jako se na jednotlivých vodních kapkách zrcadlí vždy i celé jejich okolí, přinášejí vystavené snímky velmi přesnou zprávu o podobě a stavu současného světa

 To potvrzuje také řada mezinárodních ocenění, která někteří z autorů už za svou tvorbu posbírali. Patří k nim například Leica Oskar Barnack Award, Grand Prix New York Photography Festival, Grand Prix Fotofestiwal Łódź, vítězství v soutěži World  Press Photo a další. Sedm studentů ITF vybralo Elysejské muzeum v Lausanne do dvou posledních ročníků putovní přehlídky mladých  fotografů z celého světa reGeneration – Tomorrow’s Photographers Today.

Z pohledu kapříků a štik

Výstava Čtvrtstoletí ukazuje i to, jak se v jedné škole vzájemně ovlivňují pohledy mladších a starších studentů, kteří kvůli svému zaměstnání nemohou sedět denně v posluchárnách  – i jim je totiž Institut díky možnosti kombinovaného studia otevřen. „Bývají to často takoví  líní kapříci, kteří se ve škole dostanou mezi dravé mladé štiky a chtě nechtě se jim musí přizpůsobit. Mnoho z nich tu chytí druhý dech a najde nové impulzy pro svou tvorbu. A naopak čerství absolventi středních škol čerpají mnoho podnětů od zkušenějších kolegů,“ vysvětluje Vladimír Birgus.

Právě pod jeho vedením se z Institutu tvůrčí fotografie během pětadvaceti let stala katedra s komplexním programem a inspirativními pedagogy, k jakým patří třeba Jindřich Štreit, Pavel Mára, Václav Podestát, Dita Pepe, Josef Moucha, Jiří Siostrzonek a další. Studenty z různých konců světa sem láká i výtečné renomé školy, čemuž odpovídá vysoký počet uchazečů. Zájmu o studium na ITF napomáhá také podpora a „strategické“ umístění Slezské univerzity v Opavě: ta do jinak spíše okrajového regionu láká talentované mladé lidi a je přitažlivým ostrovem vzdělanosti pro studenty jak z Čech, Moravy a Slezska, tak zejména z nedalekého Polska a Slovenska.

Výstava Čtvrtstoletí nabízí vedle fotografií také makety fotografických publikací, bakalářské, diplomové a disertační práce. Doprovází ji obsáhlý česko-anglický katalog a ozvučené projekce. Otevřena bude denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek až do 20 hodin. Plné vstupné je 120 Kč, snížené 60 Kč. Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy Josefem Mouchou a Vladimírem Birgusem je 16. června v 18 hodin

Více na www.itf.cz, www.slu.cz a www.ghmp.cz

Institut tvůrčí fotografie (ITF)

Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě vznikl v roce 1990 jako teprve druhé vysokoškolské pracoviště v tehdejším Československu (po pražské FAMU) se samostatným fotografickým oborem. Počtem studentů i pedagogů je dnes největší českou vysokou fotografickou školou. Absolventi se zde připravují na nejrůznější druhy fotografie, s nimiž se mohou v praxi setkat, takže se výborně uplatňují ve volné i zakázkově tvorbě stejně jako pedagogové uměleckých škol, kurátoři, pracovníci muzeí a galerií, publicisté.

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě vznikla po listopadu 1989 nejprve jako dvě fakulty Masarykovy univerzity v Brně, následně Zákonem České národní rady z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Tato veřejná vysoká škola má v současné době čtyři součásti: Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, Fakultu veřejných politik v Opavě a Matematický ústav v Opavě. Přestože Slezská univerzita v Opavě patří se svými necelými 6.000 studenty mezi menší české vysoké školy, nabízí možnosti studia v celkem 64 studijních programech, z nichž 9 je možné realizovat na doktorském stupni studia a 9 v anglickém jazyce. Univerzita také nabízí 76 kurzů v rámci celoživotního vzdělávání, téměř polovinu z nich v rámci Univerzity třetího věku. Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association, udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména v polském Slezsku. Současným rektorem je doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Více o univerzitě a dění na ní na www.slu.cz a inoviny.slu.cz

Přílohy ke stažení

Share