Ztracené dílo geniálního skladatele Jana Dismase Zelenky zazní po 300 letech od svého vzniku na mimořádném koncertu v Praze

/12.3. 2024/ Statio quadruplex ZWV 158, unikátní dílo slavného českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky, uslyší publikum po více než 300 letech od jeho vzniku v kompletní podobě. V novodobé české premiéře je uvede renomované hudební těleso Ensemble Inégal v čele s dirigentem Adamem Viktorou. Koncert se uskuteční 5. dubna v 19.30 v Kostele U Salvátora v Praze. Půjde o výjimečnou událost: z pozoruhodné Zelenkovy skladby se totiž dochovala jen její první část, další tři byly pokládány za nenávratně ztracené. Nedávno se však dvojici islandských muzikologů podařil senzační nález: objevili hned dva dosud neznámé kompletní opisy tohoto díla. První provedení v Čechách i pořízení CD nahrávky svěřili nálezci právě prestižnímu pražskému souboru Ensemble Inégal. Ten na koncertě dále zahraje i Miserere d moll ZWV 56, ve světové premiéře pak také uvede Zelenkovu úpravu slavné, legendami opředené skladby Miserere, od Gregoria Allegriho. Vstupenky nabízí GoOut.cz.

Podobný objev takto exkluzivnímu repertoáru, jaký se povedl muzikologům Jóhannesu Ágústssonovi a Kjartanu Óskarssonovi, je naprosto výjimečný. Jeho nedozírnou hodnotu si lze představit jako nález pokladu zlatých mincí neznámých ražeb,“ říká Adam Viktora, vedoucí Ensemble Inégal a významný interpret a propagátor skladeb Jana Dismase Zelenky. Ten je považován za jednoho z nejdůležitějších barokních skladatelů ve světovém měřítku. „Kupříkladu z díla Johanna Sebastiana Bacha byla za posledních sto let objevena jen dvě díla, a to v roce 1935 a 2005. Ani v jednom případě se však nejednalo o skladbu takového rozsahu jako Statio quadruplex pro Processoione Theoporica,“ vysvětluje Viktora.

A přidává perličku. „Díky objevu islandských muzikologů jsme učinili i jedno fascinující zjištění. Jedna z pozdních Zelenkových skladeb Da pacem Domine ZWV 167, všeobecně pokládaná za vrcholný projev jeho skladatelského umění, je jen úpravou jedné z částí nově nalezeného díla. To je zároveň nejraněji dochovaným počinem tohoto autora.“

Obdivoval ho Bach, uvedl Smetana

Podle Adama Viktory je Zelenka jedním z nejoriginálnějších a nejvýznamnějších barokních hudebních géniů. Jeho hudba přitom zůstává pro posluchače stále částečně neznámá. „Zelenka ve svém díle vytvořil a dovršil naprosto originální syntézu kompozičních stylů katolické hudby 16. až 18. století – podobně to učinil Johann Sebastian Bach v hudbě protestantské. Bach ostatně Zelenkovu tvorbu nejen znal, ale i obdivoval,“ dodává Adam Viktora. Právě pod jeho vedením nyní soubor Ensemble Inégal obě výjimečné Zelenkovy skladby nahraje i na CD.

Na prvním doloženém koncertním provedení hudby J. D. Zelenky v Čechách má zásluhu Bedřich Smetana. V roce 1863 uvedl jednu ze Zelenkových suit na slavnostech Novoměstského divadla v Praze. Zelenkovo dílo bylo majetkem saského panovníka a nebylo možné je opisovat ani vydávat tiskem. Až díky vzrůstajícímu zájmu o barokní hudbu po druhé světové válce se jeho skladby opět začaly postupně objevovat na nahrávkách i živých koncertech.

„Někteří z českých propagátorů Zelenkovy hudby byli ve druhé polovině 20. století kvůli absolutního nedostatku biografických údajů i neznalosti jeho hudby naneštěstí i autory zcela pochybného obrazu života a díla tohoto génia,“ upozorňuje Viktora.

Nastudovat Zelenkovo dílo je podle Adama Viktory vždy intenzivní práce. „Nestačí jen zahrát a zazpívat skladbu čistě, v souhře, s použitím dobrých nástrojů, ze správných not, na vhodném místě, v odpovídajícím dramaturgickém kontextu. Doslova u každé noty si musí být všichni zúčastnění vědomi toho, jakou přesně úlohu hraje v místě, kde se nachází. Je třeba neustále hledat lepší a výstižnější způsob, jak přivést k životu zhudebněná slova a neuvěřitelně bohatou a hlubokou paletu afektů. Když se to daří a všichni instrumentalisté i zpěváci jsou v souladu se zvoleným způsobem ztvárnění, vzniká něco nepopsatelného a výjimečně krásného,“ říká Adam Viktora, zakladatel a dirigent souboru Ensemble Inégal.

Koncert pořádá Ensemble Inégal za podpory Ministerstva kultury ČR a Hl. města Prahy.

www.inegal.cz

www.goout.cz

Víte, že…

Miserere Gregoria Allegriho ze 30. let 17. století bylo určeno výhradně pro Sixtinskou kapli ve Vatikánu a jeho kopírování či uvádění na jiných místech bylo zakázáno pod trestem exkomunikace z církve?

Uvádí se, že roušku tajemství tomuto dílu odebral čtrnáctiletý Wolfgang Amadeus Mozart při svém pobytu v Římě v roce 1770. Ten skladbu vyslechl, zpaměti ji přepsal do not a jeho zápis později posloužil k vydání díla tiskem. „Hudební svět netušil, že Miserere Gregoria Allegriho žilo i mimo Sixtinskou kapli v podobě, jaká se nám zachovala v úpravě Jana Dismase Zelenky a jak bude provedena i na pražském koncertě 5. dubna,“ říká Adam Viktora.

 

Kdo je kdo:

Ensemble Inégal

Pražský barokní soubor Ensemble Inégal založený v roce 2000 Adamem Viktorou a Gabrielou Eibenovou získal evropské renomé díky svým vysoce ceněným koncertům a CD nahrávkám a stal se synonymem pro objevy z odkazu geniálního českého barokního skladatele, Jana Dismase Zelenky. Ensemble Inégal je všestranné hudební těleso, jehož interpretační záběr se pne od renezanční hudby až po hudbu současnou. Kromě staré hudby má soubor na svém kontě také novátorská provedení a nahrávky hudby romantické (např. A. Dvořák, G. Rossini) a moderní (B. Britten, A. Pärt, A. Schnittke, Ph. Glass). Koncertuje na prestižních evropských festivalech jako Pražské jaro, Musica Antiqua Brugy, Oude Muziek Utrecht, Lufthansa Festival of baroque music London, De Bijloke Gent, Early Music Festival Stockholm, BachFest Leipzig a mnoha dalších. Realizoval již 20 úspěšných CD ověnčených řadou významných ocenění (Diapason d´Or, IRR Outstanding, Goldberg 5Stars aj.), objevuje se pravidelně ve vysílání českých i zahraničních televizních a rozhlasových stanic (BBC, Evropská vysílací unie EBU, Česká televize, Deutschlandradio Kultur, aj.).

Adam Viktora (nar. 1973)   

Varhaník a dirigent Adam Viktora vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám usilujících o jejich záchranu a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem Českého varhanního festivalu. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a historicky poučenou interpretaci na Akademii múzických umění v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští Barokní Sólisté, s nimiž natočil více než 20 mnohokrát oceněných CD a uskutečnil bezpočet koncertních vystoupení na významných evropských festivalech jako např. Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Musica Antiqua Brugge, Lufthansa Festival London, Bachtage Leipzig, Tage alter Musik Regensburg, Stockholm Early Music Festival a další. Adam Viktora se stal také výrazným představitelem procesu znovuobjevování díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky. Založil a organizuje Zelenka Festival Praha – Drážďany, v letech 2015 až 2021 uspořádal sedm ročníků muzikologického kolokvia Zelenka Conference Prague. Se souborem Ensemble Inégal získal již čtyřikrát prestižní francouzské ocenění Diapason d´Or.

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)

Český hudební skladatel se řadí k nejvýznamnějším skladatelům období vrcholného baroka. Je považován za jednoho z nejoriginálnějších a nejpozoruhodnějších hudebních géniů, přesto je značná část jeho tvorby dosud neznámá. Jako skladatel, kontrabasista a kapelník při drážďanském královském dvoře byl Zelenka v privilegovaném postavení. Skládal hudbu pro nejlepší orchestr své doby a měl k dispozici skupinu vynikajících pěvců včetně italských kastrátů, sám byl navíc zpěvákem a virtuózním hráčem na violon a teorbu. Provedení jeho skladeb vyžaduje od zpěváků a instrumentalistů nejvyšší technickou i výrazovou kvalitu.

FOTOGALERIE:

 

 

Přílohy ke stažení

Share