6_Krytý bazén z roku 1928 stále slouží veřejnosti_ dříve se v něm pořádala mistrovsktví republiky ve skocích z prkna_foto YMCA_repro zdarma

6_Krytý bazén z roku 1928 stále slouží veřejnosti_ dříve se v něm pořádala mistrovsktví republiky ve skocích z prkna_foto YMCA_repro zdarma