3_hlavní přednáškový sál v přízemí Paláce v roce 1928_foto YMCA_repro zdarma

3_hlavní přednáškový sál v přízemí Paláce v roce 1928_foto YMCA_repro zdarma