13_Jaroslav Veris_Furie ze hry Orfeus v podsvětí_kolorovaná kresba z let 1951-55_návrh divadelního kostýmu pro karlínskou scénu Oldřicha Nového_foto Arthouse Hejtmánek

13_Jaroslav Veris_Furie ze hry Orfeus v podsvětí_kolorovaná kresba z let 1951-55_návrh divadelního kostýmu pro karlínskou scénu Oldřicha Nového_foto Arthouse Hejtmánek